Boekhouding & accountancy

Een nauwkeurige boekhouding is van essentieel belang voor elke zelfstandige. Het is het werkinstrument bij uitstek voor het beheer van een onderneming. Fisaccount biedt een gepersonaliseerde opvolging op maat van uw onderneming, ongeacht de grootte van uw bedrijf of de aard van uw activiteit.

We zorgen voor een correcte boekhoudkundige verwerking van uw documenten of staan in voor het nazicht van uw boekhouding. Dit vormt niet alleen de basis voor het opvolgen van uw financieel resultaat en de analyse van uw balans, we zijn er ook om u bij te staan in het voldoen aan de talrijke wettelijke verplichtingen zoals het opstellen van de jaarrekening, de fiscale aangiftes, enzovoort. Jaarlijks wordt alles samengevat in een overzichtelijk rapport, waarin uw onderneming onder andere geanalyseerd wordt op basis van verschillende parameters.

Als lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten kunt u eveneens een beroep op ons doen om de door de wet aan ons toegewezen opdrachten voor u uit te voeren.

Deze opdrachten zijn:

  • verslag inzake omvorming van een vennootschap
  • verslag inzake vereffening van een vennootschap
  • verslag inzake fusie of splitsing van een vennootschap
  • verslag inzake de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde
  • vertegenwoordiging van de individuele vennoten bij de controle en onderzoeksbevoegdheid

We verlenen ook bijstand aan bedrijfsrevisoren voor opdrachten die hen wettelijk toebehoren zoals de inbreng in natura en de quasi-inbreng.

Fiscaliteit

De huidige fiscale wetgeving is uitermate complex en omvangrijk. Wat maakt dat het voor zaakvoerders niet evident is om permanent op de hoogte zijn over de meest recente ontwikkelingen waarmee ze hun bedrijf op fiscaal vlak zo optimaal mogelijk kunnen beheren.

Die taak nemen we bij Fisaccount graag van u over. Samen met u gaan we op zoek naar de best passende fiscale strategie, rekening houdend met uw professionele doelstellingen en uw privésituatie. Proactief besteden we daarbij onder meer aandacht aan enkele fiscale knelpunten zoals de indiciaire afrekening.

Ook alle fiscale verplichtingen waar uw onderneming moet aan voldoen, zoals de aangiftes op het vlak van BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting nemen we graag voor onze rekening. Het tijdig, correct en zo optimaal mogelijk indienen ervan kunt u met een gerust hart aan ons over laten. Vindt er een fiscale controle plaats, dan kan Fisaccount u ook vertegenwoordigen.

Bedrijfsadvies

Fisaccount begeleidt uw onderneming doorheen alle stadia van haar bestaan. Bij het opstarten van uw activiteiten werken we samen met u een passende structuur uit. Wij zorgen ervoor dat alle formaliteiten bij de oprichting correct worden uitgevoerd, zowel op fiscaal, sociaal als vennootschapsrechterlijk vlak zodat een vlekkeloze start gegarandeerd is.

Door een nauwkeurige opvolging van uw onderneming zorgen wij er tevens voor dat alle verplichte formaliteiten worden uitgevoerd zoals de alarmbelprocedure, het verslag tegenstrijdig belang, enzovoort.

Bovendien groeien we bij Fisaccount met u mee en houden we op elke ogenblik de vinger aan de pols. Zo zullen we u onder meer signaleren wanneer het na enige tijd (door groei, uitbreiding van uw activiteiten,…) opportuun is om uw bedrijf te herstructureren. Dit kan de overgang van een éénmanszaak naar een vennootschap of een statutenwijziging zijn, maar ook fusies, splitsingen en omzettingen behoren tot de mogelijkheden. Op elk van die terreinen hebben we een jarenlange expertise.

Ook wanneer u uw onderneming wenst over te laten, te verkopen of stop te zetten, is Fisaccount uw geschikte partner om alle noodzakelijke stappen uit te voeren (o.a. waarderingen van aandelen en handelszaak). Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan een optimale successieplanning.

Andere diensten die wij – al dan niet in samenwerking met externe partners – aanbieden zijn o.a.:

  • begeleiding bij het opmaken van overeenkomsten (huur, management, delegatie van machten);
  • beheer patrimonium: (on)roerende goederen privé – in vennootschap;
  • opmaak van business plan.

© Copyright - Fisaccount 2016-2019

Support by Conversal