Wanneer is een relatiegeschenk fiscaal aftrekbaar ?

Nieuwjaar is dé gelegenheid voor vele ondernemingen om aan hun klanten en zakenrelaties (relatie)geschenken uit te delen. Denken we maar aan een fles drank, kadocheques, boeken, … .

Maar welke geschenken zijn fiscaal aftrekbaar?

Als principe geldt dat relatiegeschenken voor 50% aftrekbaar zijn voor zover het geschenken van een beperkte waarde zijn: niet meer dan €125.

Geeft u geschenken van een grotere waarde dan kan het een geschenk met een bittere nasmaak worden. Heeft het geschenk een waarde van meer dan €125 en geeft u het aan een particulier persoon, dan blijft het voor 50% aftrekbaar voor zover de kosten niet als “overdreven” worden verworpen.

Hebben de geschenken een duurdere waarde en zijn de begunstigden handelaar, industrieel, landbouwer of vrije beroepers, dan zijn er 2 mogelijkheden:

• U bent zelf onderworpen aan de personenbelasting, dan dient u een fiche 281.50 (nl. “voordeel van alle aard”) op te maken op naam van de begunstigde. Het geschenk is voor u dan wel 100% aftrekbaar maar zal in hoofde van de genieter een belastbaar voordeel zijn wat het geschenk toch heel wat minder aangenaam maakt. Maakt u geen fiche op, dan is het geschenk niet aftrekbaar.

• U bent zelf onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ook dan dient u een fiche 281.50 op te maken. Maakt u geen fiche op, dan blijft de uitgave voor de geschenken wel volledig aftrekbaar, maar op de waarde van het gegeven voordeel wordt een bijzondere aanslag geheven van 309% (300% + 3% crisisbelasting), de zogenaamde belasting op geheime commissielonen. Deze bijzondere taks mag u wel als beroepskost aftrekken.

 

De BTW die u betaalt bij de aankoop van uw relatiegeschenken kan u in aftrek brengen wanneer het geschenk per stuk minder dan 50 euro (exclusief BTW) bedraagt en de aftrek niet door andere bepalingen is uitgesloten. Kost u geschenk 50 euro of meer, dan kan u de BTW niet in aftrek brengen in uw BTW-aangifte. Deze betaalde BTW kan u dan wel als beroepskost inbrengen in de directe belastingen volgens de regels die daar gelden.

De BTW is echter nooit aftrekbaar indien het om rookwaren of sterke drank gaat.