Update: aanvraag compensatiepremie & overbruggingsrecht

Toepassing compensatiepremie beschikbaar

Sedert begin deze week is het mogelijk voor de compensatiepremie aan te vragen. Zoals al vermeld in onze vorige mails is de compensatiepremie van bedrijven met een vestiging in Vlaanderen die geen recht hadden op de hinderpremie maar omwille van de exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen een omzetdaling van minimum 60% noteerden (voor alle voorwaarden kan je terecht op de website van Vlaio).
Deze premie kan tot uiterlijk 30 juni 2020 aangevraagd worden.

Aanvraag overbruggingsrecht voor de maand mei

Wie het Corona-overbruggingsrecht al heeft aangevraagd en/of ontvangen voor de maanden maart en april of enkel voor april, moet voor de maand mei geen nieuw aanvraagformulier indienen. Dan ontvang je automatisch de uitkering voor de maand mei. Opgelet: de zelfstandigen die niet verplicht moesten sluiten en die hun zelfstandige activiteit als gevolg van de coronacrisis gedurende niet ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen hebben onderbroken in de maand mei, hebben geen recht op het overbruggingsrecht. Zij dienen zelf hun sociaal verzekeringsfonds hiervan op de hoogte te brengen

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij ons op kantoor!