Wie heeft recht op een compensatiepremie?

De compensatiepremie, welke vorige week door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, dient ter ondersteuning van bedrijven (éénmanszaken en vennootschappen) die geen beroep kunnen doen op de hinderpremie maar wel een significante omzetdaling ervaren omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.

Om recht te hebben op de premie moet wel aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Als voornaamste voorwaarde dient de omzet over de periode 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 minstens 60% lager te liggen ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:
• dagontvangsten
• geleverde prestaties
• tijdsregistratie
Bovendien zijn enkele ondernemingen uitgesloten van deze premie:
• holdingvennootschappen;
• patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
• activiteiten van hoofdkantoren;
• managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
• ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (aangezien deze reeds recht hebben op de hinderpremie).
Het volledige overzicht van de voorwaarden vindt u terug op de website van Vlaio.

Bron: Vlaio