Afzonderlijke aanslag 5% dan toch niet van toepassing op de bedrijfsleiders bezoldiging?

Uit recente berichten blijkt dat er op 31 maart 2019 een wetsvoorstel is ingediend om deze oneerlijke maatregel te schrappen uit de wetteksten. Het wetsvoorstel heeft alvast de goedkeuring van de commissie financiën. Wel moeten we er nog rekening mee houden dat het nog goedgekeurd moet worden in de plenaire vergadering. Deze goedkeuring wordt eerstdaags verwacht zonder al te veel tegenstribbelingen.

Controversiële regel die op veel kritiek kon rekenen.

De afzonderlijke aanslag van 5% is in het leven geroepen om ondernemers te demotiveren voor een vennootschap op te richten. indien de bedrijfsleider minder dan 45.000,00 euro [75.000,00 euro voor verbonden vennootschappen] uit de vennootschap haalt moet hij 5% afzonderlijke aanslag betalen op het “tekort”. Initieel was de gedachtegang om deze 5% te laten stijgen tot 10% in aanslagjaar 2021, maar dit idee werd al vlug van tafel geveegd. Deze regeling trof sommige kleine kmo’s dubbel zo hard, omdat ze in het geval van te weinig loon niet konden genieten van het verminderd tarief, en daarop kwam dan nog eens een afzonderlijke aanslag van 5%. een dubbele bestraffing die voor velen oneerlijk was.

Voor meer informatie kan u ons altijd vrijblijvend contacteren!

Bron: De kamer

Verlaagd btw-tarief 6% van toepassing voor leveringen van bloemen en planten bij tuinaanleg.

Vanaf 1 april 2019 zal het mogelijk zijn om voor bloemen, planten & bomen die een tuinaannemer in het kader van een tuinaanleg of – onderhoud levert te factureren aan het verlaagde btw-tarief van 6%.

De aanleg van tuinen en het onderhoud ervan is momenteel immers een dienst, in het bijzonder een werk in onroerende staat, die onderworpen is aan het algemeen btw-tarief van 21%. Daardoor zijn ook de daarbij gebruikte materialen en planten onderworpen aan hetzelfde btw-tarief.

Zijn alle werken in de tuin onderworpen aan het btw-tarief 21%?

Indien er aan volgende voorwaarden voldaan worden kan men ook het verlaagd btw-tarief van 6% toepassen.

  • de woning moet ouder dan 10 jaar zijn;
  • de werken moeten betrekking hebben op een privéwoning (of het privégedeelte van een woning);
  • de werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar, huurder) gefactureerd.

“Bepaalde werken die aanpalend zijn aan de woning kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6% indien aan alle voorwaarden voldaan zijn.”

Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden van werken die kunnen uitgevoerd worden een het verlaagd btw-tarief van 6%(rekening houdende dat bovenstaande voorwaarden voldaan zijn.):

  • luifels die bevestigd zijn aan de woning;
  • oprit, afsluitingen, pad of terras die rechtstreeks aan de woning aanpalend zijn;
  • aanleg van een groendak

Voor meer info, kan u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen.

Bron: Wet van 27 februari 2019

2019. Het jaar van de digitalisering binnen Fisaccount.

De digitalisering zet zich onverminderd voort. Computers, Smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook in een professionele omgeving zijn de voordelen overduidelijk: wie digitaal gaat, werkt sneller en efficiënter. Daarom zetten we bij Fisaccount vol in op digitalisatie.

Bij Fisaccount zetten we al jaren in op het digitaliseren van de werkomgeving. De laatste jaren hebben we verschillende initiatieven opgestart voor de digitalisering van onze werkomgeving. Wij zien deze verandering als een keerpunt binnen onze organisatie om nog efficiënter en doelgerichter te functioneren.

Administratie hoeft geen kwelling te zijn.

Is uw administratie een onoverzichtelijke papierberg of hebt u liever jouw boekingsstukken het hele jaar bij de hand?Bij Fisaccount bieden we u een digitaal alternatief waarmee u eenvoudig documenten oplaadt, facturen goedkeurt en uw archief digitaal beheert. Bovendien kunnen wij, door de digitale documentaanlevering, sneller resultaten opleveren zodat u steeds een up-to-date stand van zaken heeft.

Het voeren van de boekhouding hoeft geen administratieve rompslomp te zijn, met het juiste platform kan je de juiste fundering leggen voor een goede verwerking van jouw administratie.

William Jansegers

Het aangeboden platform is van overal toegankelijk en geeft jou op een gebruiksvriendelijke manier de kans om altijd jouw facturen te raadplegen vanuit de cloud-omgeving.

Als kers op de taart staat er ook een applicatie voor smartphones en tablets ter uwer beschikking om bonnetjes en dergelijke op een makkelijke manier in te brengen in de boekhouding. Elk user-profiel kan ook naar de wensen van de klant worden afgesteld zodat deze meer of minder rechten heeft naargelang het comfort en gebruik van ons platform.

Jaarlijkse meetings ook in een nieuw jasje.

Vanaf dit jaar zullen wij ook inspanningen leveren om onze jaarlijkse besprekingen zo digitaal mogelijk te laten verlopen. Voorafgaand onze besprekingen zullen wij vanaf heden de klant een overzicht bezorgen van de te bespreken aandachtspunten van onze jaarlijkse vergaderingen. Op deze manier kan de klant zich indien gewenst ook constructief voorbereiden op de meetings.

De meeting zelf zal ook deels geprojecteerd worden via smartboard, dit zorgt ervoor dat de dossierverantwoordelijke op een efficiëntere manier de cijfers met jullie kan overlopen. Ook geeft ons dit de mogelijkheid om op een nog meer gedetailleerde manier de cijfers te verduidelijken.

Wij zijn alvast klaar voor de toekomst! Jullie ook?

Voor meer informatie of uitleg over onze digitale aanpak kan u ons altijd vrijblijvend contacteren via jouw persoonlijke dossierbeheerder of op volgende link.

Nieuw vennootschapsrecht goedgekeurd.

Op donderdag 28 februari 2019 heeft de kamer het wetsvoorstel van het nieuwe vennootschapsrecht goedgekeurd. Deze wijzigingen zullen een serieuze verandering betekenen voor het Belgische Vennootschapsrecht.

De meest voorname wijzigingen zijn het terugbrengen van 17 vennootschapsvormen naar 4 vennootschapsvormen en het schrappen van het maatschappelijk kapitaal voor vennootschappen. Door deze wijzigen wordt er nu nog meer belang gehecht aan de samenstelling van een goed financieel plan voor het aanvangsvermogen te bepalen.

Voor meer informatie omtrent deze wijzigingen kan u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen.

Bron: De kamer