Wat verandert er voor uw geld op 1 september?

Attest bedrijfsbeheer.

Een attest bedrijfsbeheer is niet langer verplicht om als zelfstandige te beginnen. Bovendien moeten steeds minder beroepen beroepskennis aantonen.

Het attest verdwijnt op vraag van Europa. België koppelde als enige land zo’n attest aan het starten van een eigen zaak. De Europese Commissie zag daarin een belemmering van het vrije ondernemerschap.

Sinds begin dit jaar moeten kappers, slagers, bakkers, opticiens, traiteurs of begrafenisondernemers niet langer zo’n attest van beroepsbekwaamheid kunnen voorleggen.

Als het Vlaams Parlement het licht op groen zet, is vanaf 1 januari 2019 het attest evenmin vereist voor de resterende elf gereglementeerde beroepen uit de bouwsector. Het gaat onder meer om stukadoors, aannemers, dakwerkers, schrijnwerkers, elektriciens of verwarmingsinstallateurs.

 

Hervorming erfrecht.

Vanaf 1 september heeft u meer vrijheid om over uw nalatenschap te beslissen. Wie geen kinderen heeft kan vrij bepalen aan wie hij wat nalaat.

Ouders kunnen voortaan de helft van hun vermogen geven aan wie ze willen

 

Erven wordt goedkoper.

In Vlaanderen erft de langstlevende partner voortaan tot 50.000 euro aan roerende goederen belastingvrij. De belastingdruk voor verre familie en vrienden wordt verminderd tot max 55%.

In Wallonië wordt het dan weer goedkoper om vastgoed te schenken.

 

Meer solidariteit tussen echtgenoten.

Ook het regels rond de opbouw en verdeling van het vermogen van gehuwden worden grondig vernieuwd. Wie huwt met een scheiding van goederen, kan voortaan een zekere vorm van solidariteit inbouwen. In de bestaande regeling heeft elke partner zijn eigen vermogen en is er bijvoorbeeld geen verrekening bij een echtscheiding als een partner stopte met werken voor de kinderen.

Een andere optie is in het huwelijkscontract een rechterlijke billijkheidsclausule op te nemen. Daardoor kan een rechter een deel van de aanwinsten aan een echtgenoot toewijzen.