Investeringsaftrek verhoogd naar 25%

Investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25%. Afhankelijk van de categorie kunnen eenmanszaken en kleine vennootschappen genieten van deze verhoogde investeringsaftrek.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De algemene regel gaat uit van nieuwe materiële en immateriële vaste activa die uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn. Leasings komen ook in aanmerking om van deze regeling te genieten.

Volgende niet limitatieve opsomming genieten niet van de inveseringsaftrek:

  • niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa;
  • gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
  • personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
  • activa waarvan het recht van gebruik op een andere wijze dan leasing, erfpacht, … (bvb. via een huurovereenkomst) aan een derde wordt verleend. Een uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is of een vennootschap die het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
  • etc…

Voor meer informatie aarzel dan niet om ons te contacteren.

Bron: Vlaio