Tax-on-web beschikbaar vanaf 25 april 2017

Vanaf 25 april 2017 kunt u uw aangifte personenbelasting 2017 indienen via Tax-on-web.

Nieuw!
• Dit jaar hebt u, via MyMinfin, online toegang tot uw fiscaal dossier in Tax-on-web.
• Dit jaar is Tax-on-web nog eenvoudiger. U gaat in één scherm door de online aangifte, zonder de verschillende vakken van de aangifte te doorlopen.
• De wizard (= online hulp) ‘hypothecaire leningen en premies voor individuele levensverzekeringen’ geeft een overzicht van uw fiscale attesten en helpt u om te bepalen welke bedragen u naast welke code van de aangifte vermeldt. Opgelet, de wizard is (nog) niet van toepassing op alle situaties. Meer info volgt binnenkort.

U wilt een papieren aangifte indienen? U zult deze ontvangen tussen 2 en 23 mei.
Om te verzekeren dat uw aangifte correct bij ons aankomt: slechts één enkele aangifte per enveloppe!

U heeft vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?
Dit jaar zullen we u dit voorstel tussen 2 en 22 mei opsturen (als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet om een voorstel van vereenvoudigde aangifte te ontvangen).

Wanneer uw aangifte indienen?
• Papieren aangifte: ten laatste op 29 juni 2017
• Hulp bij het invullen: ten laatste op 29 juni 2017
• Wijzigen van het voorstel van vereenvoudigde aangifte per post: ten laatste op 29 juni 2017
• Aangifte via Tax-on-web: ten laatste op 13 juli 2017
• Wijzigen van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: ten laatste 13 juli 2017
• Aangifte via uw mandataris: ten laatste op 26 oktober 2017

U bent een niet-inwoner?
U kunt uw aangifte indienen via Tax-on-web, vanaf september 2017.

Gelieve ons tijdig al uw documenten te bezorgen indien u uw aangifte via het kantoor wenst in te dienen.

Aankondiging van controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen

Net als de voorbije jaren communiceert de fiscus op een transparante manier over verschillende controleacties die gepland of gaande zijn voor 2017.
Zo heeft de belastingplichtige een beter idee van de kans dat hij een fiscale controle zal krijgen of een vraag om inlichtingen van de fiscus zal ontvangen.


U bent een particulier

U wordt mogelijk gecontroleerd of de fiscus zal u vragen om bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

  • u als loontrekkende werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken
  • u de inkomsten die u in een ander land heeft verworven, niet heeft aangegeven
  • u de belastbare meerwaarden die u naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel van gebouwen of gronden heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven
  • u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. De fiscus zal bijzondere aandacht besteden aan uw situatie als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.


U vertegenwoordigt een onderneming

Uw onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als:

  • zij één of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inroept waarvan de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken
  • er een vermoeden is dat er ten onrechte een btw-tegoed is ontstaan of werd verrekend
  • zij verlaagde roerende voorheffing op door haar betaalde of toegekende dividenden heeft betaald
  • zij in haar hoedanigheid van grote onderneming in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen de belastbaremeerwaarden op aandelen of deelbewijzen die zij heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven
  • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Uw onderneming zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. De fiscus zal bijzondere aandacht besteden aan de situatie van uw onderneming als zij regelmatig nalaat de aangifte in te dienen.

De fiscus selecteert de particulieren en de ondernemingen op basis van fiscale risico-indicatoren. Voor de particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert de fiscus uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.

Bron: website FOD Financiën