Btw-tarief van 6% enkel nog voor renovatiewerken aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud: aangepaste overgangsmaatregel

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Nieuwe startdatum maatregel

Oorspronkelijk moest deze nieuwe maatregel van start gaan op 1 januari 2016. De maatregel werd echter niet op tijd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe maatregel gaat van start vanaf de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De datum van publicatie in het Staatsblad is echter nog niet gekend.

Van zodra we de concrete startdatum kennen van deze nieuwe maatregel communiceren we hierover.

Nieuwe overgangsmaatregel

Door de nieuwe startdatum hebben we ook de oorspronkelijke overgangsmaatregel moeten aanpassen.

Als u werken uitvoert aan een woning van minstens 5 jaar oud blijft het tarief van 6% daarom voortaan van toepassing als u tegelijk voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • U heeft de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding ten laatste de dag vóór het van kracht gaan van de nieuwe maatregel gedaan.  / U heeft het contract met betrekking tot de concrete werken ten laatste de dag vóór het van kracht gaan van de nieuwe maatregel afgehandeld.
  • De aannemer reikt de facturen uit ten laatste op 31 december 2017.

Bron: website fod financiën