Een nieuwe internationale omkadering voor fiscale transparantie

In de loop van 2017 zal de uitwisseling van financiële informatie tussen de belastingdiensten van lidstaten gebeuren in overeenstemming met een nieuwe uitwisselingsstandaard.

Het gaat om de eerste toepassing in de praktijk van de nieuwe internationale “Common Reporting Standard” die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft opgesteld. Die uitwisseling van informatie slaat niet alleen op intresten (in tegenstelling tot de vroegere Spaarrichtlijn) maar ook op dividenden en meerwaarden.

Een honderdtal staten, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie, nemen deel aan het systeem om de strijd tegen internationale belastingontwijking aan te gaan.

Elke persoon met een bankrekening in het buitenland die resident is in een van die landen, valt onder de toepassing. Die verandering heeft geen gevolgen voor hen die hun belastingplicht vervullen zoals het moet, onder meer via aangifte van hun roerende inkomsten in het buitenland.