Berichten

Wist je dat jouw premie rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar is?

De kosten van een juridisch geschil kunnen soms de pan uitrijzen. Een rechtsbijstandverzekering verzekert u tegen allerhande gerechtelijke procedures en neemt de kosten van de verdediging op zich. Een rechtsbijstandsverzekering dekt onder meer volgende kosten:

  • kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, technische adviseurs, bemiddelaars, arbiters, etc….;
  • kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten last van de verzekerde, kosten van tenuitvoerlegging.

De premies rechtsbijstandverzekering komen voor een belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van 310,00 euro per belastbaar tijdperk, en dit voor het eerst in aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019).

De belastingvermindering is gelijk aan 40% van het in aanmerking te nemen bedrag.

De betaalde premies worden niet aangemerkt als beroepskosten.

Deze belastingvermindering wordt verleend op basis van een jaarlijks attest dat de verzekeraar uitreikt. De verzekeringsonderneming zal die gegevens ook meedelen aan de belastingadministratie.

U kan altijd bij ons op kantoor terecht voor meer informatie.