Berichten

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen verdubbelt

Zelfstandigen die in een moeilijke periode zitten, kunnen in bepaalde situaties genieten van een overbruggingsrecht. Dit betekent dat ze gedurende een beperkte periode financiële hulp kunnen krijgen en het recht op geneeskundige verzorging en ziekte-uitkeringen behouden. Met ingang vanaf 1 juli 2019 wordt het overbruggingsrecht aanzienlijk uitgebreid ten voordele van zelfstandigen. De voorwaarden die men dient te voldoen om te mogen genieten van dit recht worden ook versoepelt.

Gedwongen onderbreking

Een van de gevallen waarin de zelfstandigen kunnen genieten van een overbruggingsrecht is het geval waarin zij hun activiteit gedwongen moeten onderbreken door omstandigheden onafhankelijk van hun wil. De voorwaarden waaronder zij in dit geval van het recht kunnen genieten, versoepelen. Het kan voortaan ook bij beschadiging van de professioneel gebruikte gebouwen of uitrustingen, zelfs als die niet is veroorzaakt door een derde. Enige voorwaarde is dat de beschadiging de zaken onbruikbaar moet maken voor de uitgeoefende activiteit. Van een vernieling van gebouwen of uitrusting is geen sprake meer.Ook een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis met economische impact kan tot een gedwongen onderbreking leiden en voortaan recht geven op een overbruggingsrecht. Het kan bv. gaan om het wegvallen van een grote klant, een sectorale crisis of langdurige wegenwerken.

Langer genieten van overbruggingsrecht

Zelfstandigen die al langer actief zijn en in aanmerking komen voor een overbruggingsrecht, kunnen daar voortaan dubbel zolang van genieten.Basisprincipe is en blijft dat het overbruggingsrecht – bekeken over een volledige beroepsloopbaan – in principe beperkt is tot een financiële uitkering gedurende 12 maanden en het behoud van sociale rechten gedurende 4 kwartalen. De zelfstandigen kunnen meerdere keren van het overbruggingsrecht genieten, zolang deze maximale termijn niet overschreden wordt.Maar voor zelfstandigen die een minimale loopbaan van 15 jaar (60 kwartalen) kunnen voorleggen, is er een voordeliger regeling. Zij kunnen een uitkering krijgen gedurende 24 maanden en sociale rechten behouden gedurende 8 kwartalen. Ze moeten dan wel gedurende 60 kwartalen bijdragen betaald hebben die pensioenrechten opbouwen. Per feit waarvoor het overbruggingsrecht kan toegekend worden (bv. het faillissementsvonnis, de stopzetting van de activiteit…) blijft de maximale duur wel beperkt tot 12 maanden en 4 kwartalen.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 2 mei 2019 treedt in werking op 1 juli 2019 en is van toepassing op alle feiten die vanaf dan plaatsvinden.

Bron: Wet van 2 mei 2019