Berichten

Toegelicht: de liquidatiereserve.

Wat is de liquidatiereserve?

De liquidatiereserve wordt gevormd door een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting over te boeken naar één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief. De belastingplichtige moet bij zijn aangifte vennootschapsbelasting vanaf het aanslagjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd, een opgave toevoegen. In het jaar van aanleg moet er een afzonderlijke aanslag van 10% worden betaald op de aangelegde liquidatiereserve.

Waarom aanleggen?

De liquidatiereserve geeft u de mogelijkheid om dividenden uit te keren aan 15% roerende voorheffing [10% afzonderlijke aanslag bij aanleg + 5% RV bij uitkering dividend.] Wel moet er rekening mee gehouden worden dat u een termijn van 5 jaar moet respecteren vooraleer u kan genieten van dit voordeel.

Ook hebt u de mogelijkheid om de aangelegde liquidatiereserves bij vereffening aan 10% [afzonderlijke aanslag in jaar van aanleg] uit de vennootschap te halen.

Door deze zeer voordelige regeling ziet men een toenemende populariteit voor het gebruik van de liquidatiereserve de laatste jaren. Ook kunnen we in de praktijk helaas concluderen dat deze techniek helaas nog veel genegeerd wordt bij de optimalisatie van vennootschappen.

Kan elke vennootschap een liquidatiereserve aanleggen?

De aanleg van een liquidatiereserve is enkel mogelijk voor vennootschappen die op de grond van artikel 15, § 1 t.e.m. 6, van het W.Venn., als kleine vennootschap worden aanzien.

Indien een kleine vennootschap naargelang van tijd een grootte vennootschap wordt blijven de aangelegde liquidatiereserves in het verleden genieten van de bovengenoemde voordelen.

Liquidatiereserve, interessant of toch soms niet?

Zoals bij vele zaken in de fiscaliteit zijn overal voordelen en nadelen aan gebonden. Bij de liquidatiereserve is dit niet anders.

De toepassing van de liquidatiereserve kan in bijvoorbeeld onderstaande gevallen interessant zijn:

  • Op korte termijn zal er een vereffening plaatsvinden van de vennootschap. Zoals eerder vermeld zal u dan enkel de afzonderlijke aanslag van 10% moeten betalen op de aangelegde liquidatiereserves.
  • U wenst dividenden op korte termijn uit te keren aan 15% [10% afzonderlijke aanslag + 5% roerende voorheffing]
  • u wilt de mogelijkheid geven aan de kandidaat koper van jouw vennootschap om geld op een voordelige manier uit de vennootschap te halen

Ook kan het soms niet voordelig zijn om een liquidatiereserve toe te passen. Onderstaande voorbeelden kunnen u alvast een indicatie geven van minder opportune situaties:

  • De aandeelhouders kunnen nog gebruik maken van grote rekening couranten in hun voordeel, waardoor ze op een fiscaalvriendelijke manier geld uit hun vennootschap kunnen halen.;
  • Indien u in de nabije toekomst grote verliezen verwacht, waardoor uw reserves worden opgeslorpt. In zulke gevallen is het zonde om 10% afzonderlijke aanslag te betalen, aangezien deze voor niets is betaald.
  • De aandelen van uw vennootschap zijn in handen van andere vennootschappen. Deze kunnen de DBI-aftrek toepassen en dividenden kosteloos ontvangen.

Conclusie:

De liquidatiereserve is een interessante denkpiste om geld op een fiscaal voordelige manier uit uw vennootschap te halen. Wel moet je er natuurlijk de kanttekening bij maken dat niet elke situatie opportuun is om van dit stelsel maximaal gebruik te maken.

Ook de uitsluiting van grote vennootschappen zorgen ervoor dat heel wat vennootschappen buiten de boot vallen voor deze optimalisatie toe te passen.

Voor de kleine KMO is dit in vele gevallen natuurlijk een grote opportuniteit om toch een mooie som aan belasting uit te sparen bij een dividendenuitkering of vereffening.

Voor meer informatie kan u altijd met ons contact opnemen voor meer informatie.