Berichten

Wijziging percentages voorafbetalingen

Zoals verwacht heeft de overheid wegens de Corona-crisis de modaliteiten omtrent de voorafbetalingen aangepast, zij het wel beperkt. Concreet blijven de vermeerderingspercentages bij gebrek aan voorafbetalingen ongewijzigd. Enkel de percentages om deze vermeerdering weg te werken, worden voor de 3de en 4de voorafbetaling verhoogd in het voordeel van de belastingplichtigen.

Let wel op, deze maatregel geldt niet voor vennootschappen die:

  • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
  • dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

De volledige aankondiging vindt u terug op de website van FOD Financiën

Bij twijfel omtrent de impact van de Corona-crisis blijft het dus wel aangeraden om minstens volgende voorafbetaling voor 10 juli 2020 af te wachten. Meer informatie omtrent de voorafbetalingen vindt u alvast terug op de pagina voor zelfstandigen & vrije beroepen of de pagina voor vennootschappen

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.