Berichten

Eenmalige premie van 3.000,00 euro in het leven geroepen om getroffen zelfstandigen te ondersteunen

Deze middag heeft Vlaams minister Jan Jambon bekendgemaakt dat er een extra premie in het leven wordt geroepen om getroffen zelfstandigen te ondersteunen die op dit ogenblik nog open zijn maar die ook lijden onder de Corona-crisis.

Ondernemingen die hun omzet al met 60 procent zien krimpen(zie voorwaarden hieronder), kunnen binnenkort aanspraak doen op een eenmalig forfaitaire premie van 3.000,00 euro. Deze maatregel komt bovenop alle andere al getroffen maatregelen van de overheid. Voor deze andere maatregelen kan u terecht in onze nieuws-sectie.

Voorwaarden om te kunnen genieten van deze steunmaatregel is als volgt:

  • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000,00 euro;
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
  • Zelfstandigen in bijberoep:
    • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000,00 euro ontvangen;
    • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500,00 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80%of meer.
  • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentie periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Veel ondernemingen lijden verliezen en dan heeft men het bijvoorbeeld over bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Deze premie zal alsook kunnen worden aangevraagd via de website van Vlaio.

Bron: Vlaio