Berichten

Hoeveel rente mag u vragen op uw rekening courant?

U kan aan uw vennootschap geld lenen.  Kan u hierop rente aanrekenen ?  Dit kan inderdaad.   Tot voor kort bepaalde de wetgever niet welke rente u mag aanreken.  Sommige rechtspraak aanvaardde de hoge rente die u verschuldigd bent als de vennootschap aan u geleend heeft (zogenaamde “debetrente”,voor 2019: 8,78 %)  andere argumenteerde dat een normale rente op een vergelijkbaar krediet mogelijk was (rond 5 %). Ook de rechtspraak terzake is zeer verdeeld.  Hierop moet wel 30 % roerende voorheffing worden ingehouden door de vennootschap.

Voor de vanaf 1 januari 2020 verschuldigde rente is deze onduidelijkheid opgelost. De fiscale wetgever bepaalt dat de aangerekende rente niet meer mag bedragen  de  rentevoet voor de maand november op MFI leningen van 1 miljoen euro op maximaal 1 jaar met variabele rentevoet, verhoogd met 2,5 percent.  Deze kan u steeds terugvinden op (onder meer) de website van de Nationale Bank van België.

Deze rentevoet bedroeg in november 1,56 %, dus te verhogen met 2,5 %.   In concreto heeft dit tot gevolg dat de (bruto)rente op een rekening courant (creditstand) niet meer mag bedragen dan 4,06 % voor 2020.   De maximale rente  voor 2021 zal vastgelegd worden op basis van de MFI –rente van de maand november 2020.

Indien de werkelijk aangerekende rente hoger is, dan zal het overschrijdende gedeelte in de vennootschapsbelasting geen aftrekbare kost zijn.

Let op voor het inkomstenjaar 2019 geldt deze beperking nog niet !

U kan bij ons kantoor terecht voor verdere informatie.