Berichten

Wanneer moeten de statuten van uw vennootschap aangepast worden?

De wet van 29 maart 2019 voert het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in. Het wetboek is in werking getreden op 1 mei 2019, voor al na die datum opgerichte vennootschappen. Deze wijziging zijn ingrijpend. Sommige vennootschapsvormen, zoals de landbouwvennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen zijn afgeschaft. De bvba ondergaat een grote metamorfose en wordt een bv. Zo is voor een bv niet langer een minimaal kapitaal vereist, en spreekt men voortaan over bestuurders in plaats van zaakvoerder.

Voor de bestaande vennootschappen is het wetboek op 1 januari 2020 in werking getreden. De wetgever heeft echter een (lange) overgangsperiode voorzien die verstrijkt op 31 december 2023. Voor de bvba zal u sowieso langs de notaris moeten passeren, gelet op de ingrijpende wijzigingen de bv belang
Het uitstellen van de geplande statutenwijziging, belet echter niet dat een aantal regels sowieso in werking zijn getreden vanaf 1 januari 2020, zelfs als de statuten nog niet aangepast zijn. Dit is onder meer het geval voor :

  • De strengere regels bij dividenduitkeringen, meer bepaald de liquiditeitstest die moet aantonen dat na de uitkering er nog voldoende liquiditeiten voorhanden zijn om de normaal te voorziene uitgaven over een periode van twaalf maanden te dekken;
  • De benaming wordt BV i.p.v. BVBA;
  • De nieuwe regels inzake belangenconflicten, die toepasselijk is wanneer u met uw eigen vennootschap overeenkomsten afsluit die een belangrijke impact heeft op de financiële toestand van uw vennootschap;
  • De mogelijkheden om de voorwaarden van het mandaat van een bestuurder vast te leggen in een overeenkomst;
  • De nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid;
  • De vereenvoudigde vereffeningsprocedure;
  • Etc. …


De nieuwe BV bevat tal van mogelijkheden die de BVBA niet had, en van vele regels kan u – in tegenstelling tot vroeger – statutair van afwijken. Het is dan ook zaak om uw statuten eens grondig te analyseren vooraleer u naar de notaris stapt.

U kan bij ons kantoor terecht voor verdere informatie, of bijstand bij het aanpassen van de statuten van uw vennootschap.