Berichten

Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2019

Elk jaar geeft het Vlaams Gewest een vermindering op de onroerende voorheffing voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. Op basis van het aantal kinderen stijgt de vermindering. Elk jaar worden deze verminderingsbedragen geïndexeerd. De indexering gebeurt t.o.v. het basisjaar 1996. Het indexatie coëfficiënt voor aanslagjaar 2019 bedraagt 1,5085 waarmee de wettelijke bedragen vermenigvuldigd worden. De bedragen voor aanslagjaar 2019 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2019.

Indien uw gezin meer dan 10 kinderen omvat, wordt er voor elk extra kind 12,94 € (AJ 19) in vermindering gebracht. Een gehandicapt kind wordt voor de berekening van de vermindering overeenkomstig de bovenstaande tabel gelijkgesteld met 2 kinderen.

Voor aanspraak te maken op deze vermindering moet u aan de volgende twee voorwaarden voldoen:
• Enkel van toepassing voor kinderen die kunnen genieten van de kinderbijslag.
• De kinderen moeten hun domicilie hebben in het huis waarvoor de vermindering wordt verleend.

Deze voorwaarden moeten vervuld voor 1 januari van het aanslagjaar.

Bron: Vlaamse Belastingdienst. – Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. – Aanslagjaar 2019, BS 5 februari 2019.