Taks op de effecten aan toonder vernietigd door Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft de belasting op de omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam vernietigd. Het gaat om een belasting die voor 2012 werd vastgesteld op 1% en voor 2013 op 2%.

Heeft u deze taks betaald in 2012 of 2013 in de hoedanigheid van (1):

  • tussenpersoon van beroep voor titels aan toonder die zijn ingeschreven op een effectenrekening ten gevolge van een neerlegging door de houder
  • uitgevende vennootschap voor titels die zijn neergelegd met het oog op een omzetting in effecten op naam.

In dat geval kunt u de terugbetaling van die betalingen vragen. Daarvoor dient u een verzoek in bij:

  • Adviseur-generaal – Gewestelijk directeur van het Controlecentrum Grote Ondernemingen Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 3350
    1000 Brussel

Voor belastingplichtigen uit het Duitse taalgebied:

  • Adviseur – Gewestelijk directeur van het Controlecentrum Eupen
    Rue de Verviers 8
    4700 Eupen

Meer informatie in de circulaire nr 23/2015 van 03.06.2015.

(1) artikel 170 van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen

(Bron: FOD – Financiën)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie