Taxshift 10.10.2015: de belangrijkste wijzigingen

 • Verhoging tarief roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 01.01.2016.
 • De sociale bijdragen voor zelfstandigen dalen van 22% naar 20,5 % tussen 2016 – 2018.
 • Speculatietaks van 33% op meerwaarde bij verkoop beursgenoteerde aandelen binnen de 6 maanden.
 • Zelfstandige of KMO die tot 2020 een eerste werknemer aanwerft moet gedurende onbepaalde tijd geen sociale werkgeversbijdragen betalen.
 • De investeringsaftrek stijgt verder (KMO’s: 4% naar 8%; zelfstandigen 3,5% naar 8%).
 • Permanente fiscale regularisatie.
 • BTW op scholenbouw verlaagt van 21% naar 6%, BTW op elektriciteit stijgt van 6% naar 21%.
 • Verhoging van de ondergrens van de belastingschijf in de personenbelasting van 45%.
 • Het belastingtarief in de personenbelasting van 30% wordt in 2 tijden geschrapt (2016 – 2018).
 • Verhoging van de belastingvrije som.
 • Verhoging van de forfaitaire beroepskosten voor werknemers.
 • Stijging werkbonus en belastingkrediet.
 • Accijnzen op diesel, sigaretten en alcohol verhogen vanaf 01.10.2015.

 

Bron: BEST Seminars