Begrotingsmaatregelen 2016; wat zijn de gevolgen voor u?

Afgelopen weekend heeft de regering een akkoord gevonden over de begroting 2016.  De begrotingsinspanning van 3,006 miljard wordt voornamelijk gevuld door besparingen (70%). Daarnaast worden er voor ca. 20% nieuwe belastingen ingevoerd. 10% bestaat uit “diverse” maatregelen.

Over de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting op aandelen en de mobilisering van de spaargelden voor steun aan KMO’s en starters werd nog geen akkoord gevonden. De regering schuift deze items voor verder onderzoek, door naar de toekomst.

De belangrijkste maatregelen zijn:

 

  1. Belastingen: 

Verhoging roerende voorheffing van 27% naar 30%.

De roerende voorheffing op dividenden van aandelen en obligaties wordt verhoogd van 27% naar 30% van 1 januari 2017.  Dit betekent dat de roerende voorheffing de voorbije vijf jaar verdubbeld is.

 

Tankkaarten.

Naast de reeds bestaande belasting op het privégebruik van een bedrijfswagen (het voordeel alle aard) komt er een bijkomende belasting op (bedrijfswagens met) tankkaarten.  De belasting is te betalen door de werkgever waardoor het als werkgever duurder wordt om uw werknemers een tankkaart te geven.

Deze belasting wordt gekoppeld aan een mobiliteitsbudget waarbij uw werknemers kunnen kiezen tussen een bedrijfswagen of meer nettoloon.

 

Beurs- en speculatietaks.

De speculatietaks wordt afgeschaft.  Er komt een verdubbeling van het plafond van de beurstaks en de toepassing ervan wordt uitgebreid naar ook wie handelt via buitenlandse platformen.

Nu betaalt u een beurstaks van 0,27% met een plafond van 800 Euro. Dit plafond wordt verhoogd tot 1.600 Euro.

 

Interne meerwaarden.

Binnen het kader van het streven naar een rechtvaardige fiscaliteit wenst de regering de situaties aan te pakken waarbij holdings interne meerwaarden ‘versluizen’.

 

  1. Besparingen.

 

Besparingen situeren zich voornamelijk in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt er ook bespaard op de werkloosheid, de werking van de overheid en subsidies.

Verder zijn er nog hervormingen in de (ambtenaren)pensioenen, waar het ziektepensioen voor ambtenaren wordt geschrapt, en wordt het brugpensioen duurder gemaakt.

Binnen de gezondheidszorg kunnen langdurig zieken vanaf midden volgend jaar een dag per week werken zonder dat ze hun uitkering verliezen.

Door een betere inning van boetes (fiscale en sociale) wil de regering bovendien meer inkomsten genereren.

 

Als fiscaal specialist kan u met eventuele vragen betreffende deze maatregelen, en de gevolgen ervan voor u (en uw onderneming), steeds bij ons terecht.