Bijzondere regeling voor directe verkopen

Organisatoren van directe verkopen (verkopen thuis bij de particulieren) kunnen een bijzondere regeling toepassen waarbij onder meer de verkopers (tussenpersonen) zich niet moeten laten registreren voor de btw en de organisator zelf de btw voldoet over de aan die verkopers geleverde goederen, maar over de prijs die de eindconsument uiteindelijk betaalt.

De organisator moet aan de fiscus wel een machtiging vragen om deze bijzondere regeling te mogen toepassen.
Op Fisconetplus is een bijgewerkte lijst gepubliceerd van alle organisatoren die gemachtigd zijn deze bijzondere regeling toe te passen (beslissing nr. E.T. 102.595, bijwerking dd. 01.08.2016).

Bron: BTW onderlijnd, nr. 2, blz. 4, september 2016.