Tax shelter voor startende ondernemingen uitgebreid naar groeibedrijven

De Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat verschillende verschillende relance-maatregelen bevat. Als onderdeel van deze wet wordt de tax shelter voor startende ondernemingen uitgebreid naar groeibedrijven. Hiermee wordt een tax shelter van 25% voor investeringen in groeibedrijven ingevoerd.  Deze nieuwe maatregel gaat in vanaf aanslagjaar 2019.
België heeft de afgelopen jaren reeds heel wat maatregelen genomen om starters te ondersteunen. De regering wil er voor zorgen dat beloftevolle starters kunnen doorgroeien. Groeibedrijven zijn immers van cruciaal belang voor onze economie, zowel wat betreft innovatie als de creatie van werkgelegenheid.
Een groeibedrijf bestaat minstens 4 jaar en maximum 10 jaar, heeft minstens 10 voltijdse werknemers en kan gedurende de 2 voorafgaande jaren een groei aantonen van minimaal 10% per jaar in werkgelegenheid en/of omzet.
Deze nieuwe maatregel is een uitbreiding van de bestaande taxshelter voor starters met een globaal maximum van 500.000 euro per bedrijf en 100.000 euro per investeerder. Elk bedrijf krijgt een zogenaamde « fiscale rugzak » van 500.000 euro waarbij het in de fase als starter (eerste 4 jaar) maximaal 250.000 euro kan ophalen en in de fase van groeier (tussen 4 en 10 jaar oud) nog eens maximaal 250.000 euro kan ophalen.
Het kapitaal dat niet werd opgehaald als starter kan dan eventueel nog bijkomend opgehaald worden als groeibedrijf. Een groeibedrijf dat geen beroep heeft gedaan op de taxshelter voor starters kan zo tot 500.000 euro ophalen. Heeft een groeibedrijf bijvoorbeeld reeds 100.000 euro opgehaald als starter, dan kan het nog 400.000 euro ophalen als groeibedrijf.
De belastingvermindering voor de particuliere investeerder bedraagt 30% of 45% voor investeringen in een startende onderneming en 25% voor investeringen in een groeibedrijf. Per belastbaar tijdperk kan men voor maximaal 100.000 euro investeren met toepassing van de belastingvermindering. Dit geldt voor beide maatregelen samen.