Dan toch optie voor btw onroerende verhuur

Vorige zomer besliste de regering dat er een optie zou worden ingevoerd om de onroerende verhuur voor professionele doeleinden aan btw te kunnen onderwerpen. Die regeling moest ingaan op 1 januari 2018 maar werd eind 2017 omwille van begrotingsredenen terug opgeborgen.
Tijdens de recente begrotingscontrole besliste de regering alsnog deze maatregel te zullen invoeren, en deze keer vanaf 1 oktober 2018.

Deze wijziging is uiteraard van groot belang voor iedereen die onroerend goed verhuurt of huurt. De mogelijkheid om op onroerende verhuur btw te heffen, zorgt ervoor dat de btw geheven van de kosten met betrekking tot het verhuurde gebouw aftrekbaar wordt.
De invoering van deze optieregeling heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor de vandaag reeds bestaande uitzonderingen op de vrijstelling voor onroerende verhuur zoals bv. de terbeschikkingstelling van magazijnen en onroerende leasing.

Conform de Europese btw-richtlijn blijft de verhuur van een onroerend goed in principe vrijgesteld van btw. Het gaat hier bijvoorbeeld om de verhuur van een stuk grond, een kantoorruimte, een fabriekspand enzovoorts. Voor de verhuur vanprofessioneel gebruikte onroerende goederen kan er in de toekomst echter een optionele btw-heffing voorzien worden onder bepaalde voorwaarden.

Beide partijen (verhuurder en huurder) kunnen binnenkort dus overeenkomen of ze al dan niet kiezen voor de toepassing van het btw-stelsel in geval van professionele onroerende verhuur. Indien ze opteren voor het btw-stelsel moet de verhuurder btw berekenen op de huurprijs en kan de verhuurder de oprichtingswerken en grondige renovatiewerken in aftrek brengen. De huurder kan op zijn beurt de aangerekende btw volgens de normale regels in aftrek brengen, waardoor deze maatregel voor de huurder eigenlijk budgetneutraal is.

Dit optioneel btw-stelsel is enkel van toepassing op nieuwe gebouwen of op grondige renovaties van bestaande gebouwen (vernieuwbouw). Deze maatregel is dan ook een belangrijke stimulans voor het vastgoedpatrimonium.