Hoe hoog moet de bezoldiging van een bedrijfsleider anno 2018 zijn om van het 20 % tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten ?

Om van het nieuwe verlaagde tarief vennootschapsbelasting van 20% te kunnen genieten is onder meer vereist dat aan te minste één bedrijfsleider een bezoldiging ten minste een bezoldiging van 45.000 euro toekennen. De minimumbezoldiging van een zaakvoerder stijgt van 36.000 naar 45.000 euro. Indien die lager is, moet ze ten minste gelijk zijn aan het belastbaar resultaat van de vennootschap. Aangezien de 50/50-regel niet gewijzigd werd, kan de bezoldiging gelijk zijn aan de helft van de winst van de onderneming.
In antwoord op een recente parlementaire vraag bevestigde de Minister van Financiën dat de minimumbezoldiging die moet worden uitgekeerd, moet worden bepaald aan de hand van het belastbare resultaat van de vennootschap vóór aftrek van de bezoldiging van de zaakvoerder. Indien het belastbare resultaat van de vennootschap vóór aftrek van de bezoldiging 90.000 euro of meer bedraagt, moet er een minimumbezoldiging van 45.000 euro worden uitgekeerd. Als het belastbare resultaat vóór aftrek van het loon minder dan 90.000 euro bedraagt, moet het minimumloon minstens 50% van het belastbare resultaat vóór aftrek van het loon bedragen. Het uitbetaalde loon is dus gelijk aan het belastbare resultaat na aftrek van het loon. (Kamer, Integraal verslag – Commissie voor de Financiën, 2017-2018, CRIV 54 COM 825 d.d. 21 februari 2018, blz. 18, Mondelinge parlementaire vraag nr. 23647 van de heer Vincent Scourneau d.d. 21 februari 2018).

Een eventuele verhoging heeft uiteraard ook invloed op de sociale bijdragen, en eventueel ook op extralegale pensioenen. Kortom een complex vraagstuk met vele onbekenden.

Indien U er meer wenst over te weten, of een onderzoek naar een optimalisatie kan U ons steeds contacteren. We helpen U graag om tot een optimale structuur te komen.