Mag de fiscus al uw electronische betalingen controleren ?

Volgens vaststaande (cassatie)rechtspraak mag de fiscus de betalingen via electronische kanalen nakijken. Dit valt niet onder het bankgeheim. In een recente uitspraak heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Rb. Antwerpen, 2 februari 2018) dit recht toch enigszins beperkt.  Volgens de rechtbank van eerste aanleg kan het niet door de beugel dat de Administratie bij een ‘derde’ gegevens opvraagt waarvan ‘voor een zeer groot deel’ al op voorhand ernstig kan worden betwijfeld of zij ook maar ‘enige fiscale relevantie’ zullen hebben. Om die reden vindt de rechtbank dat de Administratie haar boekje te buiten is gegaan door bij een aantal vennootschappen die elektronische betalingen met betaalkaarten verwerken, ‘alle’ transactiegegevens met buitenlandse betaalkaarten op te vragen die betrekking hebben op een bepaalde periode (Rb. Antwerpen 2 februari 2018, drie vonnissen).

Kortom, denk niet dat electronisch bankieren buiten het zicht van de fiscus plaatsvindt.

Indien U er meer wenst over te weten, kan U ons steeds contacteren.