Zijn de interesten voor een lening tot financiering van een kapitaalvermindering of dividenduitkering aftrekbaar ?

In 2016 stelde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dat de interesten die een vennootschap betaalde aan moedervennootschap fiscaal niet aftrekbaar waren als beroepskost. Dergelijke kost was niet aftrekbaar omdat ze niet gedaan werd om inkomsten te behouden of te verwerven  (Rb. Antwerpen, 29 juni 2016).  Recent kwam ook het hof van beroep te Gent tot een gelijkaardige conclusie (Gent, 9 ianuari 2018).

Kortom, er wordt duidelijk een signaal gegeven door de rechtspraak. Indien u er vragen over heeft, of hiervan gebruik wil maken, contacteer ons dan.