Berichten

Hoeveel kost uw bedrijfswagen dit jaar?

Indien u beschikt over een bedrijfswagen wordt jaarlijks een voordeel van alle aard aangerekend. Dit voordeel wordt berekend aan de hand van een bepaalde formule, die steunt op de cataloguswaarde van de wagen, gecorrigeerd door de CO2-uitstoot.

Brandstof  Formule 2020
Diesel VAA per jaar =
[5,5% + (CO2-91) x 0,1%] x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7
Benzine VAA per jaar =
[5,5% + (CO2-111) x 0,1%] x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7
Elektriciteit VAA per jaar =
4% x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7

Veronderstel dat u op 1 januari 2020 de beschikking kreeg over een nieuwe bedrijfswagen met een dieselmotor, met aanschaffingsprijs van 25.000 euro, inclusief btw en eventuele opties. Die wagen heeft een Co2-  uitstoot van 105 gram.   Het voordeel van alle aard bedraagt dan ;

(5,5 % + (105-91) x 0,1 % ) x 25.000 x 6/7 = 1.478,57 euro.

Indien u een bijdrage betaalt aan uw vennootschap, wordt het volgens bovenstaande formule verminderd met de eigen bijdrage.

Het voordeel mag voor het inkomstenjaar 2020 nooit minder bedragen dan 1.360,00 euro. 

U kan bij ons kantoor terecht voor verdere informatie,  of bijstand met vragen over autofiscaliteit

Autokosten: beperktere aftrekbaarheid voor milieuonvriendelijke wagens vanaf aanslagjaar 2021

Met ingang van aanslagjaar 2021 (boekjaar dat ten vroegste ingaat op 1 januari 2020) wordt de aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschapsbelasting strenger. Sinds 2008 waren alle kosten met betrekking tot personenwagens en wagens voor dubbel gebruik  (met uitzondering van de interesten op leasing- of rentingcontracten) fiscaal aftrekbaar in functie van de Co-2 uitstoot  van de wagens aan de hand van twee tabellen, één voor benzinemotoren en één voor dieselmotoren.   De brandstofkosten waren, ongeacht de Co2- uitstoot van de wagen, steeds aftrekbaar aan 80 %.

Vanaf 1 januari 2020 zal de aftrek van autokosten gebeuren aan de hand van volgende formule:

            Aftrekpercentage = 120 % – (0,5 x coëfficiënt x aantal gram Co2 per kilometer)

Coëfficiënt :

 • 1,00 voor dieselmotoren en dieselvarianten (dieselhybride)
 • 0,95 benzine, LPG, biobrandstof, elektrische motor
 • 0,90 aardgasmotor van minder dan 12 fiscale pk

Dit zal leiden tot minimaal 50 % en maximaal 100 % aftrekbaarheid, behoudens voor wagens waarvan de  Co² uitstoot groter of gelijk aan 200 gram. In dat geval is slechts 40 % aftrekbaar (dus zonder toepassing van voornoemde formule).

Deze aanpassingen zullen in concreto leiden tot een aanzienlijke inperking van de aftrekbaarheid van de autokosten voor milieu-onvriendelijke wagens , zoals blijkt uit volgende voorbeelden:

Voorbeelden                Co2 uitstoot               Oude regeling Aftrekpercentage  ajr.2021

Dieselwagen                40 gram                      100 %              100 % (= 120 – 20)

Benzinewagen             60 gram                      100 %              91,5 % (= 120- 28,5)

Benzinewagen             120 gram                    80 %                63,0 % (=120 -57)

Dieselwagen                180 gram                    50 %                50,0 %  (i)

(i) 120 -90 = 30, maar opgetrokken naar het minimumpercentage van 50 %

Doordat de brandstofkosten niet langer aan een uniform aftrekpercentage van 75 %, maar gekoppeld worden aan een wagen, zal de administratie nog toenemen.  Een globale schatting is niet toegestaan. 

De nieuwe regeling is toepasselijk voor alle wagens, zowel nieuwe, tweedehandse als het rijdende wagenpark op het tijdstip van de inwerkingtreding.

Deze regeling is eveneens van toepassing in de personenbelasting, meer bepaald voor zij die winsten genereren (bv. handelaars) en baten ontvangen (bv. vrije beroeper).  behalve voor wagens die aangekocht werden voor 1 januari 2018 ; met “aangekocht” bedoelt de wetgever een gedateerde en ondertekende bestelbon of een getekende leasingovereenkomst.  Voor deze wagens blijft de aftrekbaarheid steeds minimaal 75 %, zelfs wanneer voornoemde formule tot een lager percentage zou leiden.

De CO2-uitstoot wordt bepaald tijdens de homologatieprocedure van het type wagen. Er zijn twee meetmethodes: de NEDC-procedure (New European Driving Cycle) en de nieuwe WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). De WLTP vervangt stapsgewijs de oudere NEDC-procedure.

De NEDC-waarde kan men terugvinden op het gelijkvormigheidsattest in vak 49.1. of via de website van Ecoscore Het is belangrijk dat u op het gelijkvormigheidsattest kijkt en niet op het inschrijvingsbewijs.

Voor voertuigen met twee CO2-uitstootgehaltes (WLTP en NEDC), mag tot en met 31.12.2020 met de NEDC-waarde rekening worden gehouden voor de berekening van het voordeel van alle aard.


De specifieke regels inzake hybridewagens komen in een afzonderlijke bijdrage aan bod.

U kan bij ons kantoor terecht voor verdere informatie,  of bijstand bij vragen omtrent de autofiscaliteit.

Is een SUV ombouwen naar lichte vracht voordelig?

Een lichte vrachtauto is een voertuig dat ontworpen en gebouwd werd voor het vervoer van goederen en waarvan de toegelaten massa niet meer is dan 3.500 kg. Voor dat soort bedrijfsvoertuigen bestaat er in België een gunstiger fiscaal stelsel dan dat voor personenwagens.

De Fiscale definitie bepaalt vooral de manier waarop de laadruimte moet afgesloten zijn van de passagiersruimte en de verhouding van de lengte van de laadruimte t.o.v. die van de wielbasis (afstand tussen de twee assen). Daardoor vallen de meeste monovolumes, terreinwagens en luxe 4X4’s fiscaal gezien niet binnen de categorie van lichte vrachtauto’s.

Voor dit soort voertuigen (afhankelijk van het merk) is er echter een mogelijkheid tot ombouwen naar een lichte vrachtauto. In praktijk zijn er vier soorten lichte vrachtauto’s

 1. Pick-ups met enkele cabine;
  1. een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat;
  2. een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading;
 2. Pick-ups met dubbele cabine;
  1. een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsten bevat;
  2. een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading;
 3. Bestelwagen met enkele cabine;
  1. een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat;
  2. een laadruimte die is afgesloten van de passagiersruimte door een tussenschot van ten minste 20 cm hoogte of bij gebrek hieraan door de rugleuning van de enige rij zetels;
  3. een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis;
  4. een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor banken, zetels of veiligheidsgordels;
 4. Bestelwagens met dubbele cabine;
  1. een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsen bevat;
  2. een laadruimte die is afgesloten van de passagiersruimte door een niet afneembare ononderbroken wand uit een hard materiaal over de volle breedte en hoogte van de binnenruimte;
  3. een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis;
  4. een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor banken, zetels of veiligheidsgordels.

Deze aanpassingen zorgen ervoor dat jouw lichte vracht van verschillende voordelen kan genieten.

 • geen belasting op inverkeerstelling;
 • lagere verkeersbelasting;
 • beroepskosten zijn voor 100% aftrekbaar;
 • recht op de investeringsaftrek;
 • het toezicht op de technische kenmerken die eigen zijn aan de fiscale definitie wordt uitgeoefend door de autokeuring.

Dus ben je opzoek naar een nieuwe wagen? Dan is het zeker niet slecht om erover na te denken om je wagen te laten ombouwen naar een lichte vracht.