Hoeveel kost uw bedrijfswagen dit jaar?

Indien u beschikt over een bedrijfswagen wordt jaarlijks een voordeel van alle aard aangerekend. Dit voordeel wordt berekend aan de hand van een bepaalde formule, die steunt op de cataloguswaarde van de wagen, gecorrigeerd door de CO2-uitstoot.

Brandstof  Formule 2020
Diesel VAA per jaar =
[5,5% + (CO2-91) x 0,1%] x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7
Benzine VAA per jaar =
[5,5% + (CO2-111) x 0,1%] x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7
Elektriciteit VAA per jaar =
4% x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7

Veronderstel dat u op 1 januari 2020 de beschikking kreeg over een nieuwe bedrijfswagen met een dieselmotor, met aanschaffingsprijs van 25.000 euro, inclusief btw en eventuele opties. Die wagen heeft een Co2-  uitstoot van 105 gram.   Het voordeel van alle aard bedraagt dan ;

(5,5 % + (105-91) x 0,1 % ) x 25.000 x 6/7 = 1.478,57 euro.

Indien u een bijdrage betaalt aan uw vennootschap, wordt het volgens bovenstaande formule verminderd met de eigen bijdrage.

Het voordeel mag voor het inkomstenjaar 2020 nooit minder bedragen dan 1.360,00 euro. 

U kan bij ons kantoor terecht voor verdere informatie,  of bijstand met vragen over autofiscaliteit